Eindresultaat

Het Duurzaamheidshuis kiest bij sloop, herbouw, afwerking, inrichting en uiteindelijke huishouding voor een aanpak die planet, people & prosperity recht doet.

Dit betekent onder meer:
  • Sloopafval  wordt zoveel mogelijk gescheiden ingezameld en hergebruikt.
  • Voor het hele bouwproces streven we naar een zo laag mogelijk beslag op eindige bronnen en het sluiten van de kringlopen.
  • Op het gebied van energie is de Trias Energetica leidend.
  • Materiaalkeuze wordt gebaseerd op de classificatie van NibĂ©
  • Het Duurzaamheidshuis wordt een Gezonde Woning.

Op de website in aanbouw www.duurzaamheidshuis.nl wordt het hele bouwproces getoond, inclusief nuttige tips & links. De opgedane kennis en de informatie van bouw, afwerk- en inrichtpartners wordt verzameld in een database die ook na het renovatietraject gratis te raadplegen is.

http://afbeeldingen.duurzaamheidshuis.nl/#0

Tekeningen architectectuuratelier Jos Bannink.